Turvallisuus

Toiminnan peruslähtökohtana on turvallinen, kannustava ja jokaisen henkilökohtaiset valmiudet huomioiva urheiluharrastus.

Valmentajalla on avainrooli lapsen ohjaamisessa oikeaan tekniikkaan.

Allaolevat ohjeet ovat valmentajille ja ohjaajille, mutta niiden noudattaminen on harjoittelijan ja vanhempien yhteinen asia.

 

Yleiset käyttäytymisohjeet

Muistuta lapsia uimahallien sääntöjen noudattamisesta.

Ohjaaja kerää lasten avaimet sekä kuivalla että altaalle siirryttäessä.

Muistuta hyppääjiä siitä, että hyppyjä ei harjoitella vapaa-ajalla tai altaalla ilman valmentajaa!

Kuivalta lähdettäessä anna selkeä ohje siitä, missä tavataan altaalla. Hyppyjä ei saa harjoitella ennen kuin ohjaaja on paikalla.

 

Uimataito

Muistuta vanhempia uimataitovaatimuksesta ensimmäisen harjoituksen alussa ja varmista, ettei paikalla ole uimataidottomia lapsia.

Testaa lisäksi vedessä (varmuuden vuoksi) jokaisen kurssilaisen uimataito ensimmäisellä kerralla!

Merkitse osallistujalistaan, että uimataito on varmistettu.

Lisäksi jokaisella telineellä on omat sääntönsä, mutta yhteistä niille on: harjoitus tehdään valmentajan ohjauksen mukaan.