KILPAILUJEN KULUT

KILPAILUJEN KULUT (päivitetty 5.9.2018)

 

 

Kilpailuihin osallistuville hyppääjille syntyy kilpailuista kuluja. Seura laskuttaa kilpailun kulut kahdessa osassa: ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksuna kilpailumaksun (65/150€) ja pääsääntöisesti kilpailun jälkeen varsinaiset matka-, majoitus- ja ruokailukulut sekä leirien osalta valmennuksen kulut.

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen on sitova, ja ilmoittautumalla perhe sitoutuu maksamaan kilpailumaksun ja syntyneet kulut.

 

Kilpailuihin ja kilpailumatkoihin liittyvistä järjestelyistä ja kuluista tarkemmin:

 

Matka- ja majoitus

 1. Matka- ja majoitusvaraukset tehdään pääsääntöisesti seuran kautta. Tarjolla on vain yksi kokonaispaketti. (Osallistuja ei voi valita vain osaa paketista, esim. jättää pois ruokailuja tai meno/paluumatkaa.)
 2. Urheilija voi lähteä kilpailumatkalle vain yhdessä seuran kanssa, mikäli seura järjestää yhteisen matkan. Pääkaupunkiseudun kilpailuihin ja joihinkin muihin Etelä-Suomen kilpailuihin kaikki hyppääjät matkustavat kuitenkin itsenäisesti. Seura ilmoittaa aina kilpailuun osallistuville hyppääjille, järjestetäänkö yhteinen matka vaiko ei.
 3. Seura tekee myös matka- ja majoitusvaraukset kilpailuun ilmoittautuville vanhemmille / huoltajille, jotka maksavat 50-100 % matkasta itse (laskutetaan kilpailun jälkeen). Ks. kohta Huoltajat.

 

Ruokailut

 1. Ulkopaikkakuntien kilpailuissa seura varaa pääsääntöisesti ruokailut joukkueen mukana matkustaville hyppääjille ja huoltajille.
 2. Ennen matkalle lähtöä ilmoitetaan, mitkä ruokailut sisältyvät kilpailumatkan laskuun ja mihin ruokailuihin tulee ottaa rahaa mukaan.
 3. Pääkaupunkiseudun kilpailuihin seura ei tee ruokavarauksia, vaan ruokailut ovat perheen vastuulla.

 

Starttimaksut

 1. Tiirat maksaa kilpailijoiden starttimaksut järjestävälle seuralle. Osallistujan ei tule oma-aloitteisesti maksaa kilpailukutsussa näkyviä starttimaksuja.
 2. Starttimaksujen osuus on laskennallisesti sisällytetty kilpailumaksuun/valmennuskuluun, eikä niitä erikseen laskuteta hyppääjiltä.
 3. Valmentajat arvioivat, mihin lajeihin hyppääjät voivat osallistua.

 

Kilpailumaksu / valmennuskulu kilpailussa (HUOMAA MUUTOS!)

 1. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ennakkomaksuna kilpailumaksu: kotimaan kilpailuissa 65€/kilpailija ja ulkomaan kilpailuissa 150€/kilpailija
 2. Vakiohintainen kilpailumaksu kattaa keskimääräiset valmentajien kilpailujen aikaiset kulut (matka-, majoitus-, ruokailu-, palkka- ja päivärahakulut) sekä keskimääräiset starttimaksut.
 3. Jälki-ilmoittautuminen kotimaan kilpailuissa on €90. Ulkomaan kilpailuissa jälki-ilmoittautuminen harkitaan tapauskohtaisesti ja mikäli jälki-ilmoittautuminen voidaan järjestää, jälki-ilmoittautumisen hinta on €180.
 4. Uimaliiton matkoille osallistuvilta Tiirojen hyppääjiltä peritään Tiirojen osallistumaksu, 60€, silloin kun matkalle osallistuu Tiirojen valmentaja (maajoukkuetasoisille suunnattu toiminta, jossa liitto osallistuu valmentajakuluihin). Tällä kululla katetaan Tiirojen osaksi  jääviä matkasta aiheutuneita kuluja. Maksua ei peritä arvokilpailujen osalta.

 

Leirien kulut

 1. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu samaan tapaan kuin kilpailuissa (yllä).
 2. Omien kulujen lisäksi hyppääjät maksavat leirillä mukana olleiden valmentajien kulut, mikäli hyppääjien ennakkomaksut eivät niitä kata. Yli menevät kulut jaetaan osallistujien kesken ja laskutetaan jälkikäteen. 

 

Huoltajat ja huoltajien kulut

 1. Vanhemmat ovat tervetulleita matkustamaan joukkueen mukana, jolloin seura varaa heille matkat ja ruokailut samoin kuin hyppääjillekin (omavastuu 50-100 %).
 2. Seura valitsee mukaan ilmoittautuneista vanhemmista tarvittavan määrän joukkueen virallisia huoltajia. Suuntaa antavasti tarvitaan 1 huoltaja n. 10 lasta kohden.
 3. Viralliseksi huoltajaksi valittu huoltaja maksaa kuluistaan 50% (laskutetaan jälkikäteen). 50% virallisen huoltajan kuluista jaetaan joukkueen mukana matkustavien hyppääjien kesken ja laskutetaan heiltä jälkikäteen. Muiden joukkueen mukana matkustavien vanhempien kulut laskutetaan kokonaisuudessaan ko. henkilöltä.
 4. Viralliseksi joukkueen huoltajaksi valitulta henkilöltä edellytetään kaikkien mukana olevien hyppääjien huoltamista, valmentajien auttamista (muissa kuin valmennustehtävissä) sekä joukkueenjohtajan, valmentajien ja Tiirojen toimihenkilöiden ohjeiden noudattamista. Viralliselta huoltajalta voidaan edellyttää myös ennen matkaa pieniä oheistehtäviä (esim. ensiapulaukun haku uimahallilta.)
 5. Viralliselta huoltajalta edellytetään vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta sekä urheilullista, hyvää käytöstä hyppääjien kanssa matkustettaessa sekä kykyä huolehtia joukkueesta.
 6. Lasten ja joukkueen mahdollisimman onnistuneen ja turvallisen kisamatkan takaamiseksi Tiirat varaa oikeuden valita viralliset huoltajat vapaaehtoisten joukosta.

 

Kilpailuilmoittautumisen sitovuus

 1. Kilpailuun ja leirille ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumalla perhe sitoutuu maksamaan ennakkomaksun matka-, majoitus- ja ruokailukulut, sekä leirien osalta valmentajien kulut.
 2. Jos matka peruuntuu Tiiroista riippumattomista syistä (esim. osallistujan sairastumisen vuoksi) ilmoittautunut vastaa kuluista, joita ei kohtuullisin vaivoin saada peruttua.
 3. Osallistuja voi peruuntumistilanteessa hakea korvausta omasta matkavakuutuksestaan tai ulkomaan matkojen osalta seuran matkavakuutuksen kautta. Kotimaan matkoille seuralla ei ole matkavakuutusta.
 4. Kotimaan kilpailun ennakkomaksusta voi saada lääkärintodistusta vastaan 50 % takaisin, jos matka sairastumisen vuoksi peruuntuu. Koko maksua ei palauteta, sillä myöskään seura ei saa takaisin starttimaksuja, eikä valmentajien kuluja.