VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

Yhteiset pelisäännöt mahdollistavat kaikille lapsille mukavan harrastuksen ja harjoittelurauhan sekä valmentajille työrauhan. Aktiivinen urheiluharrastus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, johon sekä vanhemmat että valmentajat myötävaikuttavat. Nuoren kilpaurheilijan sujuva edistyminen urheilijan polulla edellyttää urheilijan, vanhempien ja valmentajien yhteistyötä ja yhteisymmärrystä tavoitteista ja niiden saavuttamiseen vaadittavasta työstä.

Vanhempien tuki ja kannustus lapsen urheiluharrastukselle on erittäin tärkeää, ja sekä seura että valmentajat arvostavat suuresti vanhempien työpanosta yhteisen asian eteen.

 

Kaiken perusta

 • Huolehdin, että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin asianmukaisissa varusteissa.
 • Ilmoitan poissaoloista oman ryhmän valmentajalle hyvissä ajoin. Ymmärrän, että poissaolot harjoituksista voivat aiheuttaa kilpailun tms. tapahtuman väliin jäämisen.
 • Hoidan lapseni kausi-, kilpailu-, leiri- ja muut ilmoittautumiset sekä vastaavat maksut ajoissa.
 • Vanhempana voin tulla seuraamaan harjoituksia hyppyaltaan läheisyyteen, mutta en puutu harjoituksen kulkuun. Suhtaudun positiivisesti seuran muihin harjoittelijoihin sekä valmentajiin.
 • En kommentoi tai arvostele harjoituksia hyppääjien kuullen, enkä esitä omia arvioitani muiden hyppääjien taitotasosta.
 • Mikäli ongelmia ilmenee, pyrin hoitamaan ne mahdollisimman pian olemalla yhteydessä joko valmentajaan tai toimistoon.

Lapsen kannustaminen

 • Opetan lastani avoimuuteen ja rehellisyyteen. Rohkaisen lastani ratkomaan mahdolliset erimielisyystilanteet puhumalla.
 • Ymmärrän lajin vaativan luonteen ja annan sekä lapselleni että valmentajalle aikaa uusien taitojen ja hyppyjen oppimiseen. Kannustan ja kehun lastani hänen oppiessaan uusia taitoja.
 • Kannustan ahkeraan harjoitteluun, yrittämiseen ja pitkäjänteisyyteen.

Kunnioitan valmentajien ammattitaitoa

 • Annan valmentajille työrauhan ja ymmärrän valmentajan tärkeän roolin lapseni kasvatuksessa.
 • Valmentajat hoitavat valmentamisen, avustamisen, palautteenannon sekä huolehtivat siitä, että jokainen lapsi kuuntelee ohjeet ja toimii niiden mukaisesti.
 • Valmentajat päättävät lapselleni sopivan harjoitteluryhmän sekä oikean kilpailutason.
 • Kunnioitan valmentajan päätöksiä sekä tuen lasta ja valmentajaa päätöksen toteutuksessa. Kerron valmentajalle mahdollisista ongelmatilanteista.
 • Kehotan lastani noudattamaan valmentajan ja seuran antamia ohjeita harjoitus- ja kilpailutilanteessa. Lapset harjoittelevat ainoastaan valmentajan valvonnassa.
 • Muistutan lastani siitä, ettei hän omatoimisesti harjoittele tai kokeile uusien hyppyjen tekemistä. Tämä on vaarallista ja vaikuttaa tekniikkaan haitallisesti.

Kilpailutoiminta

 • Tärkeintä ei aina ole sijoitus vaan omaan hyvään suoritukseen yltäminen.
 • Kilpaurheiluun kuuluvat oppimisen, onnistumisen ja itsensä voittamisen riemu ja ilo mutta välillä myös pettymisen ja epäonnistumisen kokemukset. Tuen lastani näiden tunteiden käsittelyssä ja kilpaurheilijaksi kasvamisen prosessissa.
 • En arvostele negatiiviseen sävyyn tuomareita, valmentajia tai muita urheilijoita kilpailun aikana tai sen jälkeen.
 • Annan omalla käytökselläni positiivien roolimallin lapsille. En kiroile tai muuten käytä sopimatonta kieltä urheilutapahtumissa kuten kilpailu- tai leirimatkoilla.
 • Kannustan lastani kilpailutilanteissa.

Vanhempainrinki ja muu seuratoiminta

 • Osallistun mahdollisuuksien mukaan vanhempainrinkien toimintaan, tarjoudun talkooavuksi kisajärjestelyihin ja muuhun seuratyöhön.
 • Osallistun vanhempainiltoihin sekä luen huolellisesti saamani sähköpostit ja kurssitiedotteet.