Tiirojen syysvuosikokous 26.11. klo 19.30

8.11.2013

Tiirojen syysvuosikokouksen kutsu esityslistoineen

KOKOUSKUTSU

 

Uimahyppyseura Tiirat ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen

 

tiistaina 26.11.2013 klo 19.30 alkaen. 

 

Kokouspaikkana on seuran toimiston neuvotteluhuone

Mäkelänkatu 58-60 (3.krs), 00510 Hki

 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen § 10 syyskokousta koskevat asiat, mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.

 

 

Helsingissä 8.11.2013

 

Ulla Savola, toiminnanjohtaja

 

 

ESITYSLISTA          1 (1)

 

UIMAHYPPYSEURA TIIRAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

 

 

Aika:       Tiistaina 26.11.2013 klo 19.30 alkaen

Paikka:    Tiirojen toimiston neuvotteluhuone;

Mäkelänkatu 58-60,   00520 Hki

 

 

§ 1           Avataan kokous

 

§ 2           Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

 

§ 3           Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

 

§ 4           Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

§ 5           Päätetään, mitkä liikuntalajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

 

§ 6           Muutetaan seuran sääntöjä lisäämällä seuraava antidoping-pykälä:

”Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingtoimiston (WADA) antidopingsäännöstöä (World Antidoping Code) sekä siihen nojautuvia kulloinkin voimassa olevia Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) vahvistamaa antidopingsäännöstöä, kansallisen ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.”                                                

 

§ 7           Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

 

§ 8           Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

 

§ 9           Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.

 

§ 10         Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

 

§ 11         Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

§ 12         Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.

 

§ 13         Päätetään kokous.