TIIROJEN ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUKÄYTÄNNÖT

8.12.2014

 


 

UIMAHYPPYSEURA TIIRAT RY

ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUKÄYTÄNNÖT 2015

 

 

 

 

1 § Ilmoittautuminen

  1. Harrastajahyppääjä ilmoittautuu Uimahyppyseura Tiirojen harjoituksiin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.tiirat.fi.

 

1.2 Jokaiselle kaudelle (syys-, kevät-, kesäkausi) ilmoittaudutaan erikseen.

 

1.3 Ilmoittautuminen on sitova ja maksu voidaan palauttaa vain lääkärintodistusta vastaan

kohdassa 3 § mainituilta osin.

 

1.4 Tiirat pidättää oikeuden tunti- ja opettajamuutoksiin.


 


2 § Maksut

2.1 Jäsenmaksu           

2.1.1 Toimintaan voivat osallistua vain Tiirojen jäsenet. Kalenterivuoden ensimmäisen ilmoittautumisen tai kausimaksun yhteydessä jokaisen tulee maksaa kalenterivuoden jäsenmaksu.

 

2.2 Harjoitusmaksu

2.2.1 Harrastajahyppääjä maksaa harjoitteluun osallistumisensa kokonaisuudessaan heti ilmoittautuessaan. Ilmoittautuminen rekisteröityy vain, mikäli maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä jäsenmaksu, sisarale tai harjoituskerrat on merkitty virheellisesti ja sen vuoksi myös maksu on jäänyt virheelliseksi, on Tiiroilla oikeus laskuttaa puuttuva osa jälkikäteen.

 

2.2.2 Kilpahyppääjä maksaa kausiharjoittelumaksut sähköpostitse saapuvilla laskuilla. Kilpahyppääjien harjoittelumaksu laskutetaan kolmessa erässä, kolme (3) kertaa vuodessa

(tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu).

 

2.2.3 Kilpahyppääjä/vuosimaksulla laskutettava hyppääjä on velvollinen maksamaan harjoitusmaksun aina laskutuskauden loppuun saakka, jos hän on laskutuskauden aikana ollut harjoituksissa. Alkaneen kauden maksusta ei saa palautusta eikä maksuvelvollisuudesta vapaudu, vaikka hyppääjä jäisi pois harjoituksista kesken kauden. Hyppääjä vapautuu seuraavan kauden maksuista, kun omalle valmentajalleen tai Tiirojen toimistoon lopettavansa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen laskutuskauden alkua.

 

2.2.4 Kilpahyppääjien laskutuskausi on 1.9.20xx-31.8.20xx.

 

2.3 Kilpailujen kulut, leiri- ja muut maksut

2.3.1 Hyppääjä maksaa Tiiroille kilpailu- ja leirimatkat, joille hän on ilmoittautunut. Ilmoittautunut on velvollinen maksamaan kulut myös siinä tapauksessa, että osallistuminen peruuntuisi. Kilpailujen osalta tutustu tiedotteeseen kilpailun kulujen muodostuminen.

 

2.3.2 Muut Tiirojen lähettämät laskut (esim. seuravaatteet) veloitetaan sähköpostitse tulevalla laskulla.

 

2.4 Viivästyneiden maksujen periminen

2.4.1 Mikäli Tiirojen lähettämää laskua ei makseta laskussa olevaan eräpäivään mennessä, on Tiiroilla oikeus lähettää maksuvelvolliselle muistutuslasku. Muistutuslaskun hinta on viisi (5) euroa. Mikäli laskua ei ole maksettu yhden muistutuslaskun jälkeen, on Tiiroilla oikeus viedä lasku perintään ilman erillistä, ylimääräistä muistutusta.

 

2.4.2 Viivästyneestä maksusta maksuvelvollinen maksaa maksusta perittävän korkolain mukaisen viivästyskoro sekä maksumuistutuksen lähettämisestä viisi (5) euroa. Mikäli lasku menee perintään, velallinen maksaa avoinna olevan laskun lisäksi perintäkulut, maksumuistutuskulut sekä voimassa olevan viivästyskoron.

 

2.5 Maksuviivästyksen muut seuraamukset

2.5 Mikäli maksua ei makseta, hyppääjän harjoitukset perutaan siitä päivästä lähtien, kun lasku viedään perintään.

 

 


3 § Poissaolojen hyvitys

3.1 Lyhytaikaisia poissaoloja ei hyvitetä.

 

3.2 Harjoitusmaksusta voidaan lääkärintodistuksella palauttaa sairasloman aikainen osuus, mikäli poissaoloa tulee yhtäjaksoisesti vähintään yksi (1) kuukausi. Alle kuukauden yhtämittaisista poissaoloista ei anneta maksuhyvitystä.

 

3.3 Pyyntö hyvityksen saamiseksi tehdään aina kirjallisena Tiirojen toimistoon. Pyynnön tulee sisältää lääkärintodistus ja tilinumero palautusta varten, ja nämä tulee toimittaa Tiirojen toimistoon kahden (2) kuukauden sisällä sairasloman alkamisesta. Valmentajat eivät ota vastaan korvauspyyntöjä.

 


 

4 § Yleistä

4.1 Harjoituskauden alku- ja päätöspäivät sekä Tiirojen lomapäivät julkaistaan kunkin toimintakauden ohjelmassa Tiirojen verkkosivuilla (www.tiirat.fi) kohdassa ilmoittautuminen.

 

4.2 Valmentajilla on tarvittaessa oikeus siirtää hyppääjä sopivan tasoiselle tunnille.

 

4.3 Valmentaja voi poistaa harjoituksesta osallistujan, joka häiritsee harjoitusta ja käyttäytyy sopimattomasti.

 

4.4 Uimahyppyseura Tiiroilla on oikeus käyttää harjoituksissa, kilpailuissa ja seuran tapahtumissa kuvaamaansa materiaalia uimahyppyseuran esitteissä, opetuksessa, blogissa, www- sekä facebook-sivuilla. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

 

 

 

5 § Vakuutukset ja seuran vastuu
5.1 Valmentajan vastuu oppilaasta rajoittuu harjoitusaikaan

 

5.2 Kaikkien hyppääjiemme tulee olla vakuutettuja harjoitusten aikana. Seuran vakuutus kattaa vain tietyt ryhmät, joihin ilmoittautumisessa on erikseen mainittu sisältyvän vakuutus. Kaikissa muissa ryhmissä hyppääjällä tulee olla joko henkilökohtainen urheiluharrastuksen kattavan vapaa-ajan vakuutus tai hänen tulee ostaa seuran kautta uimaliiton vesipetolisenssin.

Kilpahyppääjillä tulee olla uimaliiton kilpailulisenssi, johon sisältyy vakuutus harjoitusta ja kilpailujen ajaksi.

 

5.3 Tiirat ei vastaa turhista harjoituksiin tuloista tai muun informaation puutteesta ellei paikkansapitäviä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita ole ilmoitettu Tiirojen toimistoon.

 

5.4 Tiirat ei vastaa pukuhuoneisiin tai harjoitustilaan jätetyistä tavaroista.

6 § Rekisteri                  
6.1 Uimahyppyseura Tiirojen rekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilasasioissa ja Uimahyppyseura Tiirojen oman toiminnan markkinoinnissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

 


Helsingissä 10.10.2014, Uimahyppyseura Tiirat ry
Toiminnanjohtaja

 

Olethan tutustunut myös Tiirojen vanhempien pelisääntöihin Tiirojen verkkosivuilla www.tiirat.fi