Tiirojen ilmoittautumis- ja maksukäytännöt


 

UIMAHYPPYSEURA TIIRAT RY

ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUKÄYTÄNNÖT

 

1 § ILMOITTAUTUMINEN

1.1 Harrastajahyppääjä ilmoittautuu Uimahyppyseura Tiirojen harjoituksiin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

1.2 Jokaiselle kaudelle (syys-, kevät-, kesäkausi) ilmoittaudutaan erikseen.

1.3 Ilmoittautuminen on sitova ja maksu voidaan palauttaa vain lääkärintodistusta vastaan

kohdassa 3 § mainituilta osin.

1.4 Tiirat pidättää oikeuden tunti- ja ohjaajamuutoksiin.


 


2 § MAKSUT

Tiirojen harrasteryhmien kausiharjoittelumaksut maksetaan poikkeuksetta ilmoittautumisen yhteydessä kokonaisuudessaan.

Vuosimaksua maksavien osalta Tiirat lähettää laskun kausiharjoittelusta Ropo Capital -laskutuspalvelun kautta. Ropo Capitalin kautta lähetetään myös kaikki muut mahdolliset laskutettavat asiat kuten kilpailumatkat, seuravaatteet yms. 

 

2.1 Jäsenmaksu           

2.1.1 Toimintaan voivat osallistua vain Tiirojen jäsenet. Kalenterivuoden ensimmäisen ilmoittautumisen tai kausimaksun yhteydessä jokaisen tulee maksaa kalenterivuoden jäsenmaksu.

 

2.2 Harjoitusmaksu

2.2.1 Harrastajahyppääjä maksaa harjoitteluun osallistumisensa kokonaisuudessaan heti ilmoittautuessaan. Ilmoittautuminen rekisteröityy vain, mikäli maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä jäsenmaksu, harjoituskerrat tai muu alennus on merkitty virheellisesti ja sen vuoksi myös maksu on jäänyt virheelliseksi, on Tiiroilla oikeus laskuttaa puuttuva osa jälkikäteen.

2.2.2 Vuosimaksua maksava hyppääjä (jatkossa kilpahyppääjä) maksaa kausiharjoittelumaksut sähköpostitse saapuvilla laskuilla. Kilpahyppääjien harjoittelumaksu laskutetaan kolmessa erässä, kolme (3) kertaa vuodessa (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu).

2.2.3 Vuosimaksu on jaettu laskennallisesti 11 kuukaudelle, sillä heinäkuuta ei laskuteta. Heinäkuussa ryhmillä on pidempi loma. Muut lyhyemmän lomat tai peruutukset, mukaanlukien talvi-, syys- ja joululoma, eivät vaikuta laskutettavaan määrään. 

2.2.4. Kilpahyppääjä/vuosimaksulla laskutettava hyppääjä saa automaattisesti seuraavan laskutuskauden laskun. Mikäli vuosimaksulla harjoitteleva hyppääjä lopettaa, maksaa hän harjoitusmaksun siltä kuukaudelta kun lopettamispäätös on ilmoitettu seuralle ja lisäksi vielä ilmoitusta seuraavan kuukauden ajalta. Jos harjoitusmaksua on ehditty maksaa pidempi aika, tehdään vastaavasti palautus. Lopettamisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen uimahyppyseuraTiirat@gmail.com.

2.2.5 Laskut lähetetään sähköpostitse ensimmäiseksi huoltajaksi ilmoitetun huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

2.2.6 Postitse lähetettävästä laskusta perimme €5 laskutuslisän.

 

2.3 Kilpailujen kulut, leiri- ja muut maksut

2.3.1 Hyppääjä maksaa Tiiroille kilpailu- ja leirimatkat, joille hän on ilmoittautunut. Ilmoittautunut on velvollinen maksamaan kulut myös siinä tapauksessa, että osallistuminen peruuntuisi.

2.3.2 Kilpailujen ja leirien osalta tutustu tiedotteeseen kilpailun kulut.

2.3.3 Muut Tiirojen lähettämät laskut (esim. seuravaatteet) veloitetaan sähköpostitse tulevalla laskulla.

 

2.4 Viivästyneiden maksujen periminen

2.4.1 Mikäli Tiirojen lähettämää laskua ei makseta laskussa olevaan eräpäivään mennessä, on Tiiroilla oikeus lähettää maksuvelvolliselle muistutuslasku. Mikäli laskua ei ole maksettu yhden muistutuslaskun jälkeen, on Tiiroilla oikeus viedä lasku perintään ilman erillistä, ylimääräistä muistutusta.

2.4.2 Viivästyneestä laskusta maksuvelvollisen tulee suorittaa myös maksusta perittävä korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksen lähettämisestä Ropo Capitalin hinnaston mukainen maksu, tällä hetkellä kuluttajan osalta viisi (5) euroa. Mikäli lasku menee perintään, velallinen maksaa avoinna olevan laskun lisäksi perintäkulut, maksumuistutuskulut sekä voimassa olevan viivästyskoron.

 

2.5 Maksuviivästyksen muut seuraamukset

2.5 Mikäli maksua ei makseta, hyppääjän harjoitukset perutaan siitä päivästä lähtien, kun lasku viedään perintään.

 


3 § POISSAOLOT

3.1 Lyhytaikaisia poissaoloja ei hyvitetä.

3.2 Harjoitusmaksusta voidaan lääkärintodistuksella palauttaa sairasloman aikainen osuus, mikäli poissaoloa tulee yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) viikkoa. Alle neljän viikon yhtämittaisista poissaoloista ei anneta maksuhyvitystä.

3.3 Pyyntö hyvityksen saamiseksi tehdään aina kirjallisena Tiirojen toimistoon. Pyynnön tulee sisältää lääkärintodistus ja tilinumero palautusta varten, ja nämä tulee toimittaa Tiirojen toimistoon kahden (2) kuukauden sisällä sairasloman alkamisesta. Valmentajat eivät ota vastaan korvauspyyntöjä.

 

 

4 § YLEISTÄ

4.1 Harjoituskauden alku- ja päätöspäivät sekä Tiirojen lomapäivät julkaistaan kunkin toimintakauden ohjelmassa Tiirojen verkkosivuilla (www.tiirat.fi) kohdassa ilmoittautuminen.

4.2 Valmentajilla on tarvittaessa oikeus siirtää hyppääjä sopivan tasoiselle tunnille.

4.3 Valmentaja voi poistaa harjoituksesta osallistujan, joka häiritsee harjoitusta ja käyttäytyy sopimattomasti.

4.4 Uimahyppyseura Tiiroilla on oikeus käyttää harjoituksissa, kilpailuissa ja seuran tapahtumissa kuvaamaansa materiaalia seuran esitteissä, opetuksessa, sosiaalisessa mediassa tai vastaavissa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

 

 

5 § VAKUUTUKSET JA SEURAN VASTUU


5.1 Valmentajan vastuu oppilaasta rajoittuu harjoitusaikaan

5.2 Kaikkien hyppääjiemme tulee olla vakuutettuja harjoitusten aikana. Seuran vakuutus kattaa vain tietyt ryhmät, joihin ilmoittautumisessa on erikseen mainittu sisältyvän vakuutus. Kaikissa muissa ryhmissä hyppääjällä tulee olla joko henkilökohtainen urheiluharrastuksen kattavan vapaa-ajan vakuutus tai hänen tulee ostaa seuran kautta uimaliiton vesipetolisenssin.

Kilpahyppääjillä tulee olla uimaliiton kilpailulisenssi, johon sisältyy vakuutus harjoitusten ja kilpailujen ajaksi.

5.3 Tiirat ei vastaa turhista harjoituksiin tuloista tai muun informaation puutteesta ellei paikkansapitäviä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita ole ilmoitettu Tiirojen toimistoon.

5.4 Tiirat ei vastaa pukuhuoneisiin tai harjoitustilaan jätetyistä tavaroista.

5.5 Lisää vakuutuksista kerrotaan täällä.

 

6 § REKISTERI    

           
6.1 Uimahyppyseura Tiirojen jäsenrekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilasasioissa ja Uimahyppyseura Tiirojen oman toiminnan markkinoinnissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.