Kehitysryhmät

Tiiroissa on eri tasoisia kehitysryhmiä, joissa harjoitellaan 2-4 kertaa viikossa. Kehitysryhmissä kehitetään monipuolisella ja hauskalla tavalla yleisliikunnallisia taitoja ja kannustetaan lasta uusien taitojen oppimiseen. Harjoituksissa opitaan kehonhallintaa, perusakrobatiaa ja liikkuvuutta sekä kehitellään uimahyppyjen perustaitoja (esimerkiksi lähtöasento, pää edellä veteenmeno, ponnistus ja kierteiden alkeisharjoitteet). Lisäksi harjoitellaan ryhmässä toimimista ja ohjeiden vastaanottamista.

Kehitysryhmävaiheessa korostuu monipuolisen harjoittelun merkitys, ja suositeltavaa on, että kehitysryhmiin valitut hyppääjät käyvät myös Tiirojen erillisissä akrobatia-, temppujumppa- ja kehonhallintaharjoituksissa. Nämä harjoitukset pidetään Käpylän peruskoulun liikuntasalissa.

Kehitysryhmissä aloitellaan kilpailua seuran omissa merkkikilpailuissa sekä mahdollisuuksien mukaan järjestettävissä kevät- ja syyskilpailuissa.

Osa kehitysryhmien hyppääjistä nousee myöhemmin esikilparyhmään ja sieltä mahdollisesti Tiirojen kilparyhmiin. Muilla on mahdollisuus jatkaa harrastusta harrastus- ja kilpaharrastusryhmissä.