Pienten kilparyhmät

Tiirojen kaksi pienten kilparyhmää koostuvat D-, C- ja B-ikäisistä hyppääjistä, jotka harjoittelevat uimahyppyjä neljästä viiteen kertaan viikossa. Kilpailukokemusta on kertynyt Suomesta jo useiden vuosien ajalta, lisäksi osa kilpailee avoimella kansainvälisellä tasolla. Osa urheilijoista kuuluu uimaliiton valmennusryhmiin.

Kilparyhmässä harjoittelevilta edellytetään sitoutuneisuutta, innokkuutta, rohkeutta, halua oppia uutta sekä vastoinkäymisten ja pettymysten sietokykyä.